Logopediepraktijk en Stottercentrum Made
Logopediepraktijk en Stottercentrum Made    Gezondheidscentrum het Vierendeel    4921LC Made    0162-683839
klachtenprocedure
klachtenfolder klachtenfolder
Ontevreden over de behandeling Het kan gebeuren dat u als cliënt/patiënt of als ouder van een minderjarige  cliënt/patiënt een klacht heeft over uw logopedist of over de logopedische  behandeling. Welke stappen kunt u dan ondernemen en waar kunt u met uw  klacht terecht?   Praat eerst met uw logopedist Bespreek uw klacht eerst met de logopedist. Als de logopedist niet weet dat  u ontevreden bent, kan hij de klacht niet oplossen. Komt u er samen niet uit, dan zijn er twee instanties waar u met uw klacht terecht kunt. Het College van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor logopedisten (het College) en de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn (de Klachtencommissie).   Klachtenprocedure De klachtenprocedure staat  beschreven in deze folder.
home home medewerkers medewerkers wat is logopedie wat is logopedie stoornissen stoornissen stotteren stotteren behandeling links klachten folders contact privacyreglement wereldstotterdag