Logopediepraktijk en Stottercentrum Made
Logopediepraktijk en Stottercentrum Made    Gezondheidscentrum het Vierendeel    4921LC Made    0162-683839
stoornissen
Wanneer er problemen ontstaan op gebied van stem, spraak, taal, gehoor of mondmotoriek kan de logopedist uitkomst bieden.
stem
Heesheid, schorheid, wegvallen van de stem, het kraken van de stem, keelpijn of vermoeidheid bij het spreken. Voor een goed gebruik van de stem is de ademhaling een belangrijke basis. Er kunnen ademhalings-, ontspanningsoefeningen, stemoefeningen en massage gegeven worden. Mensen met hyperventilatie of astma kunnen hier ook baat bij hebben.
stem - larynxmanipulatie
spraak
Uitspraak van woorden, het tempo en de melodie. Het kan zijn dat er bepaalde klanken niet correct worden gevormd of dat er sprake is van stotteren, monotoon spreken of dat klanken te veel in elkaar over lopen. Hierdoor wordt de verstaanbaarheid erg verminderd. Stotteren kan de verstaanbaarheid ook beïnvloeden. De spraak kan ook verstoord raken wanneer er sprake is van een neurologische aandoening, bijvoorbeeld na een hersenbloeding.
taal
Onder taal verstaan we veel aspecten waaronder de woordenschat, de zinsopbouw, het correct vervoegen van (werk)woorden, het gebruik van de taal in bepaalde situaties, verhaalopbouw. Taal kan verstoord worden door een neurologische aandoening, bijvoorbeeld door een hersenbloeding. Wanneer dit gebeurt, kan er sprake zijn van woordvindingsproblemen, incorrect formuleren of het niet begrijpen van taal. Dit noemen we afasie.
gehoor
Een kind kan moeite hebben met de auditieve discriminatie (het verschil horen tussen bepaalde klanken). Dit is erg belangrijk voor het latere leren lezen. Op school wordt hier veel aan gewerkt, de logopedist kan hierbij ondersteunen.
Poster Taalontwikkelingsstoornissen (TOS) Iedereen die werkzaam is in de zorg of in het onderwijs heeft een belangrijke signaleringsfunctie. Nog erg onbekend is de taalontwikkelingsstoornissen (TOS). Als een kind TOS heeft, wordt dit nog vaak niet opgemerkt. Dit terwijl TOS vaak al op jonge leeftijd te herkennen is. Een taalontwikkelingsstoornis uit zich bij iedereen anders. De één heeft vooral grote moeite met praten, de ander vindt het erg lastig om lange gesprekken te volgen. Ongeveer de helft van alle tweejarige kinderen die achterlopen in de taalontwikkeling, heeft behandeling nodig blijk uit onderzoek. Om TOS samen vaker en eerder te herkennen is er nu de poster 'Heeft Jos TOS?'. Met tien signalen op een rij om TOS te signaleren.
mondmotoriek
De mond is belangrijk bij het spreken. Hier worden de klanken gevormd door de mond, lippen en tong. Wanneer er bepaalde spieren in het mondgebied te slap zijn, is het moeilijk om de mond goed gesloten te houden. De tong kan tegen of tussen de tanden liggen (tijdens het slikken of het spreken). Hierdoor worden de voortanden naar voren geduwd. De orthodontist stuurt daarom regelmatig mensen door naar de logopedist. Het slikken kan ook verstoord raken door neurologische aandoeningen, bijvoorbeeld door een hersenbloeding. Het gevolg kan zijn dat het slikken bemoeilijkt wordt, omdat bepaalde spieren niet meer goed werken. Hierdoor verslikt iemand zich.
ziekte van Parkinson
home home medewerkers medewerkers wat is logopedie wat is logopedie stoornissen stoornissen stotteren stotteren behandeling links klachten folders contact privacyreglement wereldstotterdag